Se hyrvillkor för högtalare längre ned på denna sida

Villkor vid hyrning av släpvagn från hyravbroderna.se

OBS! VI HAR EJ ENVÄGSHYRA – Släpet skall alltid lämnas tillbaks till där den först hämtades.

I och med att du godkänner dessa villkor förbinder du dig att: Lämna tillbaka släpet i det skick du hämtade det. Om släpet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras 400:- för återställande och städning + eventuellt stillestånd.

Självriskreducering på 50:- ligger med automatiskt och nedsätter självrisken vid skada till 1500:-

Försäkringen omfattar inte:
• Sönderdragna elkontakter
• Städning
• Stöld
• Inbrott
• Bärgning
• Punktering
• Stödhjul
• Hänglås
• Felparkering

Försäkringen omfattar ej heller skador på släpet som uppkommit genom oaktsamhet eller vårdslösa handlingar.

Det åligger kund att kontrollera att den som kör bil och släp, har rätt körkortsklass för att framföra våra vagnar, för att vara helt säker rekommenderar vi att kolla släpvagnskalkylatorn på transportstyrelsen hemsida.

Det åligger kund att kontrollera alla funktioner på släpen, och kontrollera att inget är trasigt, om fel eller brister finns, ska det rapporteras in till vårt journummer 0738238080 innan avfärd med släpet.

hyravbroderna.se ersätter inte skador på lastat gods, eller till tredje part. Om du som kund inte återlämnar fordonet enligt avtalet är du som kund alltid skyldig att ersätta hyravbroderna.se de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk. hyravbroderna.se har även rätt att debitera hyresersättning.

Villkor vid hyrning av högtalare från hyravbroderna.se

OBS! VI HAR EJ ENVÄGSHYRA – högtalarna skall alltid lämnas tillbaks till där den först hämtades.

I och med att du godkänner dessa villkor förbinder du dig att: Lämna tillbaka högtalarna i det skick du hämtade det. Om högtalarna vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras 400:- för återställande och rengöring.

Självriskreducering på 50:- ligger med automatiskt och nedsätter självrisken vid skada till 1500:-

Försäkringen omfattar inte:
• Städning
• Stöld
• Inbrott

Försäkringen omfattar ej heller skador på högtalaren som uppkommit genom oaktsamhet eller vårdslösa handlingar.

Det åligger kund att kontrollera alla funktioner på högtalaren, och kontrollera att inget är trasigt, om fel eller brister finns, ska det rapporteras in till vårt journummer 0738238080.

Om du som kund inte återlämnar högtalarna enligt avtalet är du som kund alltid skyldig att ersätta hyravbroderna.se de kostnader som varit nödvändiga för att återställa högtalarna till sådan plats där det kan tas i bruk. hyravbroderna.se har även rätt att debitera hyresersättning.

GDPR

Personuppgifter I enlighet med General Data Protection Regulations (GDPR) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med hyravbroderna.se skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande tjänsten du bokar. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av hyravbroderna.se. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt General Data Protection Regulations (GDPR). Dina personuppgifter raderas ur våra system en gång om året.